Mimosoft: Crm - Swing & Play
דף ראשי
ניהול פניות
כל המטלות (17)
לפני טיפול (17)
בטיפול (0)
טופל בהצלחה (12)
לטיפול היום0
+ הוספת מטלה
ניהול פניות
לפני טיפול (17)
SEO
לפני טיפול (17)
Social
לפני טיפול (17)
Adwords
לפני טיפול (17)
ברוכים הבאים למערכת הניהול של מימוס. נכון לעכשיו קיימות 17 פניות לפני טיפול ו-0 פניות בטיפול. בנוסף קיימות 0 פניות להמשך טיפול היום
מטלה סוג לקוח סיכום אחרון שעה מטלות פנימיות תאריך טיפול סטאטוס
 טבלה מסודרת PHP
- 0 / 0 0 - פניה חדשה
 דוחות פנסי PHP
15:00 - 16:00 1 / 4 2019-10-02 1 - לפני טיפול
 הצעת מחיר PHP
לשלוח הצעת מחיר לרווית - ravit8487431@gmail.com 1. הנהלת חשבונות 2. דו"ח נסיעות 3. טיפול רכב 4. מעקב דלקים 5. רישום הסעות
10:00 - 11:00 0 / 1 2019-09-09 1 - לפני טיפול
 תוכן SUB - גדר לגינה PHP
יש לשנות לגמרי את דף הנחיתה
14:00 - 15:00 0 / 0 2019-10-07 1 - לפני טיפול
 אפליקצית קניות PHP
09:00 - 10:00 0 / 0 2019-09-11 1 - לפני טיפול
 אפליקצית כושר PHP
12:00 - 13:00 0 / 0 2019-08-19 1 - לפני טיפול
 אפליקצית תזרים מזומנים PHP
12:00 - 13:00 0 / 0 2019-08-21 1 - לפני טיפול
 אפליקציית פרויקטים PHP
12:00 - 13:00 0 / 0 2019-08-21 1 - לפני טיפול
 אפליקצית ניהול מטלות אישי PHP
13:00 - 14:00 0 / 0 2019-08-18 1 - לפני טיפול
 אפליקצית ניהול מטלות עבודה PHP
13:00 - 14:00 0 / 0 2019-08-19 1 - לפני טיפול
 אפליקצית תזונה PHP
13:00 - 14:00 0 / 0 2019-08-21 1 - לפני טיפול
 מערכת ניהול פנסי PHP
12:00 - 13:00 0 / 0 2019-09-10 1 - לפני טיפול
 מערכת ניהול מטלות PHP
14:00 - 15:00 0 / 0 2019-09-05 1 - לפני טיפול
 יומן לסוכן מכירות PHP
08:00 - 09:00 0 / 0 2019-09-15 1 - לפני טיפול
 התקדמות לגבי אתר OFFICE
12:00 - 12:20 0 / 0 1 - לפני טיפול
 קטגורית גדר הייטק PHP
12:00 - 12:30 0 / 0 2019-10-07 1 - לפני טיפול
 קטגורית גדר לחצר PHP
- 0 / 0 2019-10-07 1 - לפני טיפול
 שינוי דף נחיתה PHP
- 0 / 0 2019-10-07 1 - לפני טיפול
 לסיים אתר PHP
התקנת מערכת SEO
13:50 - 14:00 0 / 0 2019-09-11 3 - טופל בהצלחה
 הצעת מחיר לעיריה DESIGN
13:00 - 14:00 0 / 0 2019-09-09 3 - טופל בהצלחה
 דף נחיתה - סל מזון לראש השנה PHP
12:00 - 12:30 0 / 0 2019-09-11 3 - טופל בהצלחה
 דף נחיתה - כפרות PHP
11:00 - 11:30 0 / 0 2019-10-07 3 - טופל בהצלחה
 שדה סדר עדיפות PHP
1. לבצע סדר עדיפויות במערכת CRM הוספת מטלה | קמפיין אתר | קמפיין
08:00 - 09:00 0 / 0 2019-09-10 3 - טופל בהצלחה
 חשבוניות 7-8 2019 OFFICE
07:00 - 08:00 0 / 0 2019-09-10 3 - טופל בהצלחה
 להעלות דגם חדש של חרמון מייפל DESIGN
13:00 - 13:30 0 / 0 2019-09-11 3 - טופל בהצלחה
 פוסט לפייסבוק פנסי + סווינג DESIGN
09:00 - 09:30 0 / 0 2019-09-11 3 - טופל בהצלחה
 טיפול תצוגת מובייל במוצרים PHP
12:00 - 13:00 0 / 0 2019-09-13 3 - טופל בהצלחה
 חשבוניות הוצאות 07-08 2019 OFFICE
- 0 / 0 2019-09-16 3 - טופל בהצלחה
 שינויים באתר DESIGN
גלריית תמונות עם חצים
10:00 - 11:00 1 / 1 2019-10-07 3 - טופל בהצלחה
 קטגוריה גדר לחצר PHP
- 0 / 0 2019-09-16 3 - טופל בהצלחה