עמוס מעתוק
סיווג
סיווג
שם
תאריך
מזומן
המחאות
ה"וק
כ.אשראי
שווה כסף
סכום
פירוט
צבעים
מלאי
מחיר
תמונה
מיקום
מוצג
מילות מפתח
סוגי פתיחה
מידות
צבעים
מלאי
מחיר