כניסה
שם
תאריך
מזומן
המחאות
הו"ק
כרטיס אשראי
שווה כסף
סכום
פירוט
קישור לקבלה
עמוס מעתוק
04/09/19
מזומן
המחאות
הוראת קבע
כ.אשראי
שווה כסף
2400
תשלום באמצעות כרטיס אשראי
+
+