הוצאה
6
הכנסה
6
עמוס
6
טליה
6
יאיר
6
אוראל
6
אביה
6
פורד
6
פיג'ו
65
קניות
6
בית
6
פנאי
6
אירועים
6